Elly & Henk

P.I.P.= PROJECT INTERNATIONAL PAPILLON

‘Ieder kind heeft recht op liefde, bescherming en verzorging’

[ artikel 1 Kinderrechtenverdrag Verenigde Naties ]
Dit klinkt logisch, vindt u niet?
Helaas pakt de praktijk dikwijls anders uit…
Kinderen met een bijna-doodervaring (bde) zijn kwetsbaar als vlinders: Door onze huidige technologie worden meer kinderlevens gered maar hoe werkt dit ethisch gezien? In onze maatschappij is weinig besef van de na effecten die een kind of jongere met een Bijna- dood ervaring heeft te verwerken. We gaan tot uitersten om het leven te verlengen en het recht op sterven is er niet. Het kind met een bijna-doodervaring heeft dit ondergaan met een verruimd bewustzijn.

Tragische gevolg hiervan is een foutieve diagnose en een verkeerde behandeling waardoor het kind ernstig lijdt en niet de liefde, bescherming en verzorging ontvangt waar het zo hevig naar verlangt. Kinderen en adolescenten kunnen ook met de BABYLOOK begeleid worden, zonder dat er een ziektebeeld van gemaakt wordt en tragische gevolgen meer worden voorkomen.

Er zijn specifieke symptomen, kenmerken en na-effecten bij kinder bijna-doodervaringen:

1. Deze kinderen zijn veelal de tijd vóór, doordat ze met hun verruimde bewustzijn van de bde ”overzichtelijk” en “intuïtief” kunnen denken.

2. Ze hebben een intens rechtvaardigheidsgevoel en kunnen daarmee in de communicatie vaak dóór-vragen, om dit rechtvaardigheidsgevoel bevestigd te krijgen.

3. Het zijn wereldverbeteraars op zeer jonge leeftijd.

4. Vaak gaat het niet om de ‘ik” beleving, de bde heeft hun volwassen gemaakt in een kinderlichaam.

5. Ze ervaren geen aansluiting bij de omgeving als de bde geen plek krijgt in hun leven. Ze hebben recht op kwaliteit van leven met de bijna-doodervaring.

6. Al op jonge kinderleeftijd het gevoel van een ‘missie’ in hun leven ervaren, want “‘anders waren ze toch echt al dood gegaan”‘, is hun recht van spreken.

7. De referentiekaders van de maatschappij en cultuur waar ze in opgroeien, kunnen verwarring veroorzaken. Het feit dat je weer leeft is het belangrijkst. Scholing kan hun daardoor erg frustreren.

8. De bde van een kind is evenals bij een volwassene geen beschermingstoestand meer van het lichaam om te overleven. Het lichaam is realistisch bezig geweest om dood te gaan. Het kind draagt dit de rest van het leven mee. Daardoor kan een kind met een bde eerder stressgevoelig zijn en ziek worden tijdens de levensweg, als een kind dat geen bde heeft meegemaakt.

9. Vanaf de adolescentie kan het zijn dat werk en leven minder van belang is. Depressieverschijnselen of roekeloos gedrag ontstaan zelf met inbegrip van misbruik van alcohol, seks, drugs of medicijnen tot zelfmoordneigingen.