Babylook

Babylook:
Kijk en ervaar een baby… kijk en ervaar iemand die heel erg ziek is, bijna dood gaat, of bijna dood ging… de kwetsbaarheid van de mens komt bij een bijna -doodervaring (BDE) tot uitdrukking, zoals die van een pasgeboren baby.

Een bijna dood ervaring is geen ziektebeeld. Als je bijna dood gaat, passeer je de begrenzing van een veranderde vorm van levend zijn, zowel lichamelijk als met het bewustzijn.

Mensen die uit een BDE terug keren omschrijven ook regelmatig dat ze opnieuw “geboren” zijn. Want als je geboren wordt is dat ook geen ziektebeeld, wel passeer je ook dan de begrenzing van een veranderde vorm van levend zijn, zowel lichamelijk als met het bewustzijn.

De babylook is afkomstig van de Mindfulness based cognitieve therapie.
Mindfulness is een positieve vriendelijke term geworden om elkaars bewustzijn te begrijpen en daarmee de veranderde vorm van leven.
Het is bedoeld om het hart van ervaringen te begrijpen en daarmee verder leven.
Er heeft een bewustzijnsverruiming plaatsgevonden bij iemand die een BDE heeft meegemaakt.

Deze bewustzijnsverruiming kun je benaderen als zijnde het contact met een baby,
vanwege de kwetsbaarheid met een open, niet – oordelende houding die je aanneemt in het hier en in het nu. Bij de dood zal het hart gestopt zijn met kloppen.

Het hart van jou klopt en het hart van de baby klopt, je leeft en beleeft met elkaar.
Mindfulness is deze houding hebben, beleven en je ernaar gedragen.


"Babylook en bijna dood ervaring ( BDE) is geen ziektebeeld."
- Sabine van den Bulk -

Waarom is een bijna-doodervaring (BDE) geen ziektebeeld?
Het bewustzijn van een pasgeborene integreert het leven samen met de groei en ontwikkeling van het lichaam. Als er een BDE is geweest, ook bij kinderen en adolescenten, is er een verruimd bewustzijn dat de integratie nodig heeft en van wezenlijk belang is voor de verdere weg van levenskwaliteit.
Als deze niet erkend of herkend wordt kan dit aanvoelen als het verkeren op een uitzichtloze weg.

Het “Handbook Babylook” Protocol omschrijft alle ins en outs betreft symptomen en kenmerken van een BDE. Met behandel mogelijkheden van de na-effecten.
Echter , de babylook is ook toepasbaar voor aanverwante verschijnselen, zoals trauma’s over leven en dood.

De belangrijkste na-effecten van een BDE:

1. Geen begrip van emoties; dit komt omdat BDE’s buiten elke emoties vallen. Een BDE gaat verder dan de normale en alledaagse emoties. De uitersten van emoties zijn voor en na een BDE. Ook kan een negatieve BDE uitermate emotioneel zijn en een positieve BDE volledig rustgevend. Dit zorgt ervoor dat dergelijke mensen worden gezien als iemand met een gedragsstoornis. Het maken van emotioneel contact is eng, omdat dit diep in het menselijk systeem komt. Emoties kunnen als irritant worden ervaren, contact met het lichaam genereert opnieuw emoties en dat kan verwarrend zijn.

2. Zeer spirituele, gelovige acties ondernemen of deze sterk afwijzen. Meestal een grote interesse in spiritualiteit.

3. Heeft problemen met de tijd: zo vergeet hij/zij de tijd, klok-tijd niet belangrijk vinden, heeft een ander bioritme en kan erg slecht slapen als resultaat.

4. Evenwichtsstoornissen met perceptuele gewaarwordingen van pijn en eetstoornissen, misselijkheid die niet kan worden vastgesteld, het vinden van eten onbelangrijk, of het krijgen van een gevoel van macht over “het gevoel van een zwaar lichaam in relatie tot de zwaartekracht”.

5. Communicatiestoornissen: Op een andere manier je concentreren omdat het leven heel andere inzichten biedt of omdat de perceptuele en psychomotorische stimulus overdracht hypergevoelig gebeurt.

6. Slaapstoornissen; met dromen, inclusief profetische dromen en met inzichten uit niet-lokaal bewustzijn.

7. Perioden van alleen willen zijn: op zoek naar vrede en rust, meestal in de natuur, zonder hier duidelijk over te communiceren.

8. Willen praten met anderen over zin geven aan het leven of over sterven wat niet sterft, misschien van heimwee: een hele filosofie over het leven hebben uit angst om als “gek”‘ te worden beschouwd en daarom volledig verkeerd begrepen of niet begrepen worden.

9. Duidelijk maken dat ze gevoelig zijn voor elektriciteit; ze worden er overdreven door gestimuleerd: apparaten breken af in hun aanwezigheid (last van zonlicht, lamplicht, computerlicht, oog-zicht).

10. Wat goed of juist is, er is een kans om te plagen en te pesten door de mensen om hun heen. Door verkeerde interpretaties ontstaan woede en verdriet en kunnen cliënten ziek worden. Onhandige communicatie ontstaat, met het verlies van veilig kunnen deelnemen aan wat er gaande is, zoals op het werk, in de gezondheidszorg, of met familie, vrienden of een partner.

Aan de hand van de portretten reeks is er een realistische beeldvorming, hoe ik met de Babylook, onderzoeksgericht (duur was 7 jaar) ook met de deelnemers die een BDE hebben gehad, de belangrijkste na-effecten van de BDE kan omschrijven.

BDE ervaringen van 7 deelnemers vanuit de ‘babylook’
Ik heb begeleidend onderzoek gedaan aangaande de ‘babylook’ BDE met maar liefst zeven deelnemers, betreft hun kwaliteit van leven.
Lees hier hun aangrijpende verhalen, uitgedrukt in tekst, illustraties, audio en video.

#1 Thom
#2 Esther
#3 Uf
#4 Tieneke
#5 Willy
#6 /#7 Elly & Henk